Møllers Kapel

Forelæsning om ny kompositionsmusik, v. Møllers Kapel

En oplevelsesbaseret forelæsning. Her vil der blive fremført (spillet) musik fra efterkrigstiden helt op til vore dage. Der vil også være eksempler på cd/video.

Der vil blive vist eksempler på grafiske partiturer, forskellige kompositionsteknikker, analysemetoder, kildehenvisninger.

Download pdf om priser etc.